Bilal Kendirci

Koordinatör

Raif Kutluk

Uzman Müşavir
(Kültür, Çevre, Sağlık ve Sosyal Hizmet Sektörleri)

Gökhan Yazgı

Uzman Müşavir
(Tarım, Kültür, Diğer Kamu Sektörleri)

İ. Cemal Demirci

Uzman Müşavir
(Turizm, Sanayi, Ticaret, Madencilik Sektörleri)

Bülent Koçak

Uzman Müşavir
(Ulaştırma, Diğer Kamu Sektörleri)

M. Yasin Saatci

Uzman Müşavir
(Yükseköğrenim, Eğitim, Savunma, Güvenlik ve Adalet Sektörleri)