T.C. Büyükelçiliği KEİ Ofisi'nin Genel Çerçeve İçindeki Yeri

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında yürütülen ekonomik ve mali ilişkiler, Türkiye tarafında Başbakan Yardımcısı düzeyinde yönetilmektedir. Başbakan Yardımcısına danışmanlık yapmak üzere TC Teknik Heyeti bulunmaktadır. Teknik Heyetin Başkanlığı'nı TC ekonomi ve mali yönetiminden sorumlu kurumlardan birinin müsteşar yardımcısı yapmaktadır. Teknik Heyette; Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan üyeler bulunmaktadır. Başbakan Yardımcısına ve Teknik Heyete sekreterya hizmetlerini Kıbrıs İşleri Başmüşavirliği sunmaktadır.

 

Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi'nin başkanlığında, Teknik Heyetin aldığı kararların uygulanmasını ve izlenmesini yerinde yapmaktadır.