Ekonomik ve Mali İlişkiler

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ve mali ilişkiler, KKTC'de kalkınmanın tesisi ve refah düzeyinin yükseltilmesini amaçlamaktadır. Ekonomik ve mali ilişkilerin çerçevesi ve işleyiş yöntemleri iki ülke arasında imzalanan anlaşmalar zemininde oluşturulmaktadır. Bu anlaşmalar 2000 yılından sonra belli dönemler halinde yapılarak daha düzenli bir hale getirilmiştir.

 

2004 yılı sonrasında KKTC ekonomisinde yaşanan olumlu gelişmeler dikkate alınarak KKTC hükümetinin de talebi doğrultusunda, altışar aylık izleme dönemleri şeklinde seyreden ilişkiler, KKTC ekonomisinin krize girmesi nedeniyle 2008 yılından sonra daha yakın bir ilişkiye dönüşmüştür. 

 

Ekonomik kriz nedeniyle 2007-2009 dönemi Programının aksamasını müteakip, her iki tarafın katılımıyla hazırlanan 2010-2012 dönemi Kamunun Etkinliğinin ve Özel Sektörün Rekabet Gücünün Arttırılması Programı hayata geçirilmiştir. Program iki ülke arasında imzalanan ve üç yıllık süre zarfında ne kadar yardım yapılacağını da içeren bir uluslararası anlaşmaya dayanmaktadır. Programda genel bir makro değerlendirmenin ardından kamunun etkinliğinin ve özel sektörün gücünün artırılması için öncelikli tedbirler belirtilmekte ve hedefler matris şeklinde sunulmaktadır. Üç yıllık program yıllık protokollerle hayata geçirilmektedir. Yıllık protokoller daha çok uygulamaya dönük yetkileri tespit etmekte ve gerçekleştirilecek projeleri tadat etmektedir. 

 

Program kapsamında verilen mali desteklerin, kamunun cari harcamaları gibi verimsiz alanlarda değil, alt yapı yatırımları ve reel sektörün desteklenmesi gibi ülkenin refah seviyesinin artmasına hizmet edecek alanlarda kullanılması hedeflenmektedir.