Basın Açıklaması
img

Basında yer alan bir siyasi parti MYK Üyesinin KIB-TEK yatırımlarına ilişkin yapmış olduğu açıklamalara istinaden kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılması zarureti doğmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla KKTC’nin “Elektrik Altyapısının Geliştirilmesi” amacıyla 1990-2012 yılları arasında cari fiyatlarla toplam 231,4 milyon ABD Doları tutarında altyapı desteği verilmiştir.

Bu destek kapsamında yapılan bazı işler doğrultusunda;

  • 1990-96 yıllarında tamamı Türkiye tarafından karşılanan 125 milyon $’lık yatırım ile çağdaş üretime geçilmesini sağlayan 120 MW kapasiteli Buhar Türbini Santrali Teknecik bölgesine kurulduğu; bu yatırım sayesinde elektrik arz güvenliği sağlandığı,
  • İletim hizmetlerinin geliştirilmesi için 2006-2008 yılları arasında 213 km iletim hattının yapıldığı,

kamuoyunun malumlarıdır.

2010 yılından itibaren iki ülke arasında imzalanan Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolleri kapsamında uygulanan ekonomik programlarda, kamu-özel işbirliği çerçevesinde yeniden yapılandırılması öngörülen sektör ve kurumların altyapı harcamalarına Türkiye Cumhuriyeti kaynakları tahsis edilmemektedir.

Bu çerçevede, 2012 yılından itibaren elektrik üretim, iletim ve dağıtım altyapısının geliştirilmesi için herhangi bir proje desteklenmediği gibi bu yatırımlara ilişkin Büyükelçiliğimize ulaşan bir talep de bulunmamaktadır. 

Netice itibariyle, “Teknecik Elektrik Santraline alınan 2 adet dizel ünitenin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği engel olmasın diye gizli alındığı” ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür karar ve alımların Büyükelçiliğimizin sorumluluk alanına girmediğini kamuoyunun takdirlerine saygılarımızla sunarız.

Haberlere Dönmek İçin Tıklayınız